ШЕСТОПАЛІВКА

Сорт виведений шляхом індивідуального відбору F-2 із популяції схрещування сортівшестопаловка Одеська 16, Адонікс і Юна.
• Зерно крупне , довге, забарвлення червоне
• Маса насінин 45-50г.
• Стебло повне, висота рослини 85-90см
Особливості сорта:
• ультроскороспілий, з крупний високоякісним зерном.
• Має високу зимостійкість на рівні сорта «Оринбурзька-14»
УВАГА:
• маючи виключно високу зимостійкість, сорт є двуручкою і може висіватися в лютневі вікна
• сорт стійкий до грунтової і повітряної посухи, має комплексну стійкість до сажкових хвороб – фузаріозу та інш.
• Сорт відноситься до групи сильних пшениць
ВРОЖАЙНІСТЬ:
• в конкурсному сортовипробуванні за 3 роки склала 70ц/га, що на 14,3ц вище стандарта Одеська 162
• максимальний врожай в державному сортовипробуванні у перший рік був отриманний на Вінницькій ДСС – 100,8ц/га
сорт універсального типу використання та придатний для вирощування у всіх екологічних регіонах України

КУЯЛЬНИК

Високоврожайний. За роки державного сортовипробування з урожайністю 67,2-93,7цкуяльник   /га перевершив сорти – стандарти в степовій зоні на 8,7,
в Лісостепу на 5,2, Поліссі на 9,2 ц /га. Максимальна врожайність склала 108 ц/га .
* Середньоранній ,з середньою потребою в яровизації та низькою чутливістю до фотоперіоду .
*Посухо – та жаростійкість підвищені .
*Зимостійкість вище середнього .
*Стійкий жовтої іржі ( 8-9 балів), (6-7балів) , летючої сажки (6 балів),середньо стійкий до ураження борошнистою росою (4-5балів), бурою іржею (4бали), твердою сажкою (4 балів) , фузаріозом колоса (4 бали) .
*Дуже стійкий до проростання зерна на пні.
Якість зерна : за показниками якості зерна один із кращих сортів в Україні , віднесений до надсильних пшениць . сила борошна 460- 510 о.а,вміст клейковини 27,5-28%, вміст білка 13,0-13,7%,вихід борошна 76%.
Загальна оцінка хліба 5,0 бала.
Апробаційні ознаки : різновид еритроспермум , колос остистий , білий,
неопушений, ості білі , зерно червоне . Рослини низькорослі ( 85-95см) .
Стебло середньої товщини , міцне , форма куща сланка або проміжна .
Продуктивна кущистість висока. Колос веретено видної форми , солом’яно-жовтого кольору , середньої довжини (8-9 см) , нещільний (18-22) членики /10 нервація середньо виражена. Зубець колоскової луски короткий , прямий.
Плече середнє за шириною ,пряме . Кіль добре виражений , доходить до основи луски . Ості середньої довжини та цупкості , розходяться в сторони .
Зерно яйцевидно – овально , середньої крупності . Маса 1000 зерен 40-42г.
Агротехнічні вимоги : можна вирощувати після кращих і масових попередників ,добре реагує на підживлення азотними добривами . При внесенні 100 кг аміачної селітри урожай зерна зростає на 4-5 ц /га , вміст білка до 2% отримання продовольчого зерна високої якості . Дуже ранні строки сівби негативно впливають на подальший ріст і розвиток рослин .

Чорнява

чорнява

Озима м’яка пшениця
Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. Занесений до Реєстру сортів рослин України на 2011 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.
Біологічні ознаки: сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу. Середньоранній, вегетаційний період 278–281 день. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та осипання зерна. Має підвищену зимостійкість та посухостійкість.  Різновидність — еритроспермум.
Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Чорнява містить 13,0–14,4 % білка, 28,9–35,8 % сирої клейковини, сила борошна 328–452 а.о., об’єм хліба із 100 г борошна 1000–1100 мл, загальна оцінка хлібопекарських якостей 8,0–8,3 бала.
Віднесений до сильних пшениць. Господарські ознаки: сорт створений для добрих господарів, високоврожайний. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні урожаї. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) за роки конкурсного випробування (2007–2009 рр.) середня урожайність сорту Чорнява складає 100,5 ц/га, що на 12,0 ц/га перевищує врожайність стандарту.У Дослідному сільськогосподарському виробництві (Київська область) у 2007–2009 роках урожаї в 100,0–109,9 ц/га отримані в 12 сортодослідах. Урожай зерна сорту Чорнява в Державному сортовивченні (2008–2009 рр.) у 42 сортодослідах становив 50,5–109,5 ц/га. Середня гарантована надбавка урожаю сорту над національними стандартами за два роки Державного сортовипробування складає 11,3–11,6 ц/га.Суттєві прибавки урожаю сорту Чорнява до національного стандарту — 5,0–43,2 ц/га отримано у 25 сортодослідах, у т. ч. прибавки 10,5–43,2 ц/га — у 21 сортодослідах, 17 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, АР Крим, Черкаська, Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Харківська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська, Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська). Максимальний урожай сорту 109,5 ц/га одержано на Білоцерківській сортодослідній станції Київської області. Рекордні врожаї у Державному сортовипробуванні були отримані у Вінницькій області (Вінницький ОДЦЕСР) 109,5 ц/га; Кіровоградській області (Кіровоградська ДСС) 100,3 ц/га.
Агротехнічні вимоги: сорт необхідно розміщати по кращих попередниках. Він потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення. Специфічним для мінерального живлення сорту є необхідність ранньовесняного підживлення по мерзлоталому ґрунті та внесення добрив з осені (до чи після посіву). Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також 2–3-х разовий захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу Альто Супер.  З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N 10–15 кг на га у фазі колосіння — молочна стиглість. Норма висіву насіння 5,5–6,0 млн. схожих зерен на 1 га залежно від зони та вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.  Особливості сорту: має подовжений період післязбирального спокою, що необхідно враховувати при визначенні схожості насіння;
схильний до перехресного запилення, що спричиняє незначну варіабельність висоти стеблестою в межах основного фенотипу сорту;
глибина загортання насіння повинна бути не більше 5–7 см.
Сорт має високий генетичний потенціал продуктивності. На високому фоні мінерального живлення забезпечує отримання рекордних врожаїв. Заслуговує розширення посівних площ у всіх зонах України

Краєвид

Оригінатор – ННЦ «Інститут землеробства  НААН» Сорт створено  методом  індивідуального добору з третього покоління гібридної комбінації. Різновидність – еритроспермум.
Кущ напівпрямостоячий. Стебло міцне, слабо виповнене, висотою 80-90 см. Листя, стебло та колос – неопущені, глянцеві, світлозелені. Листки великі за довжиною і шириною, яскраво-зеленого кольору, без воскового нальоту. Після достигання стебло та колос мають білий колір.
Колос циліндричний, довжиною 8-9 см.  Середньої щільності. Колоскова луска – яйцеподібна з добре вираженою нервацією. Зубець колоскової луски прямий, середньої довжини. Плече вузьке, скошене. Киль добре виявлений. Остюки розходяться в сторони, цупкі, солом’яно — жовті. Зерно червоне, крупне, яйцеподібної форми. Борозенка неглибока, чубчик середньо – опушений. Маса 1000 зерен – 48,6 г. За якісними показниками відповідає вимогам, що ставляться до цінних пшениць. Зерно містить до 14 %  білки, 32 % сирої сирої клейковини. Борошномельні та хлібопекарські властивості добрі, сила борошна 320 о.а., об’єм хліба 620 мм.
Сорт середньостиглий, дозріває за 80-285 днів, високоврожайний. Під час сортовипробовування (2007 — 2009 рр.) середня врожайність становила 9,75 т/га, що на 2,05 т/га перевищує стандарт. Зимостійкість – вище середньої. Висока стійкість до вилягання, борошнистої роси, септоріозу та фузаріозу колоса,стікання та проростання зерна в колосі, осипання.
Сорт інтенсивного типу. Рекомендується для вирощування в зоні Полісся та Лісостепу України.
Внесений в Реєстр сортів України, як перспективний.

 

АНТОНІВКА

У Реєстрі сортів рослин України з 2008 р., рекомендований для вирощування вантоновка степовій та лісостеповій зонах України.
* Інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах.
*Високоврожайний. за рахунок високої кущистості (610-830 стебел на 1 м ) крупного , добре озерненого колоса та крупного виповненого зерна (маса 1000 зерен – 36,2-44,4г.) За роки державного сортовипробування ( 2004-2006) середня врожайність склала 48,6-87,5ц /га ,що на 4,9-6,0 ц /га вище сортів стандартів.
*Середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 днів. *Середньорослий ( 92-96см) . Стійкий до вилягання (7-8 балів) ,
*Високоморозостійкий (8-9 балів), посухостійкий (8-9балів).
*Стійкий до жовтої іржі ( 8 балів), слабо уражується септоріозом (6балів) , бурою іржею (6 балів),середньо борошнистою росою (4-бали), бурою іржею летючою сажкою (4 бали) , фузаріозом (4 бали), твердою сажкою 3(бали).
Якість зерна : відповідає вимогам щодо сильних пшениць . Вміст сирого протеїну -12,5 -13,8%, клейковини -28,4-33,6%,сила борошна -380-450 о.а, об’єм хліба -1420-1470см, загальна оцінка хліба -4,7-5,2 балів.
Апробаційні ознаки : різновид еритроспермум. Колос білий остислий,
не опушений, циліндричної форми , крупний (9-11см) середньої щільності
(20-22 колоска на 10 см стрижня ). Острі грубі , зазубрені , колоскова луска ланцетоподібна , її плече піднесене , зубець довгий , ледь зігнутий . Язичок короткий , кіль наявний . Нижня колоскова луска овальна . Зернівка червона, яйцеподібна, крупна.
Агротехнічні вимоги : сорт позитивно реагує на високий агрофон , в той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні та непарових попередниках . Строки сівби і норми висіву загальноприйняті для зони .
Особливості сорту : сорт вирізняється груповою стійкістю до фіто захворювань – бурої , стеблової іржі , септоріозу та кореневих гнилей.

 

Одеська 267

Занесений до Реєстру сортів України: на 1997 рік.ОДЕСЬКА
Апробаційні ознаки: різновидність еритроспер¬мум. Відноситься до середньорослої групи (110¬120 см). Колос веретеноподібний, завдовжки 9-10 см, щільний (23 членики на 10см стрижня). Колос і стебло білого кольору. Колоскова луска ланцетовидовженої форми, з добре вираженою нервацією. Зубець колоскової луски пря¬мий, короткий (1,7-2,0мм). Плече вузьке, ско¬шене. Кіль добре виявлений, доходить до осно¬ви луски. Остюки середньої довжини, не пере¬вищують довжину колоса, розходяться в боки, грубі. Зерно червоне, крупне (маса 1000 зерен 38,0-42,8 г),яйцеподібної форми. Боріздка не¬глибока. Форма куща напівстояча. Листя за до¬вжиною та шириною мають проміжні розміри, без опушення, зеленого кольору. Воскова пово¬лока звичайна.
Біологічні ознаки: морозостійкість висока – 93% живих рослин після проморожування при -19С (у стандарту Одеська 51 – 68%). Відноситься до середньоскоростиглої групи. Вистигає пізніше за Одеську 51 на 3-4 дні. Жаростійкий і посухос¬тійкий. Показники стійкості до хвороб (в балах): бурої іржі 3, стеблової іржі 5, борошнистої роси 5, ВЖКЯ 4, у сорту-стандарту Альбатрос одесь¬кий 5,5,4,4 відповідно.
Господарські ознаки: за роки конкурсного сортовипробування середній урожай сорту 57,6 ц/ га, у сорту-стандарту Обрій 48,3 ц/га. Екологічно високопластичний, має підвищену конкурентну здатність по відношенню до бур’янів. Стійкість до осипання висока, середньостійкий до виля¬гання.
Якість зерна: відноситься до групи сильної пше¬ниці. Сила борошна 280-350а.а., вміст сирої клейковини 28-30%, об’єм хліба зі 100г борош¬на 1480 см3, загальна оцінка хліба 4,9бала.
Агротехнічні вимоги: один з найменш ви¬могливих сортів до умов вирощування. Рекомендується для поганих попередників, а також при вимушених відхиленнях від опти¬мальних строків сіву як в сторону ранніх, так і пізньоосінніх.

Лісова Пісня

Лісова пісня
Сорт озимої м’якої пшениці  виведений шляхом схрещування RM Білоцерківський 47 скверхед № 774 із сортом озимої пшениці Одеська 162 з наступним добором елітних рослин в F4. Автори сорту: Бурденюк-Тарасевич Л.А., Чайка А.М.Сорт  в Реєстрі сортів рослин України з 2009 року, рекомендований для вирощування в Лісостепу і Поліссі України. Свідоцтво про державну реєстрацію №08271 від 02.09.2008 р. Патент №09013.
 Відмінні особливості сорту та апробаційні ознаки. Сорт Лісова пісня відноситься до різновидності еритроспермум, кущ напіврозлогий. Восковий наліт на піхві прапорцевого листка і на колосі дуже слабкий, майже відсутній, на верхньому міжвузлі — помірний. Забарвлення листя яскраво зелене; висота рослин середня. Колос остистий, білий, пірамідальної форми, довгий, середньої щільності. Остюки на верхівці колоса короткі. Плече колоскової луски округле, середньої ширини. Зубець колоскової луски середньої довжини, ледь зігнутий. Зернівка крупна, червоного кольору. Маса 1000 насінин 45-49 г.
Біологічні та господарські показники
Середньоранній, виколошується  на 3-5 днів раніше Перлини лісостепу і на 3 дні пізніше Білоцерківської напівкарликової.
Зимостійкість підвищена, за польовими даними і в камерах проморожування.
Короткостебловий – висота рослин 83-88 см, стійкість до вилягання 8,5 балів.
Посухостійкість — 9 балів.
Резистентний до листових хвороб і до фузаріозу колоса.
Високопродуктивний: в конкурсному сортовипробуванні селекційної станції в різні роки мав 80-82 ц/га.  В середньому за 2 роки державного сортовипробування (2006-2007) в зоні Лісостепу урожайність Лісової пісні склала 69.2 ц/га, на рівні стандартного сорту Подолянка. В 2006 р. в зоні Полісся в 7 пунктах випробування урожайність Лісової пісні була 53.6 , Перлини  лісостепу – 49.4, Подолянки – 45.3 ц/га. У Волинському ДЦЕСР, відповідно,  Лісової пісні  —  56.7, Перлини  лісостепу – 47.9, Подолянки – 39.2 ц/га. На Андрушівській ДСДС Житомирського ДЦЕСР урожайність Лісової пісні – 58.5, Перлини лісостепу – 43.1, Подолянки – 46.2 ц/га; На Бородянській ДСДС,  відповідно , — 62.4, 50.1, 34.2 ц/га. В зоні Степу на Вільнянській ДСС Лісова пісня мала 57,2, Подолянка – 44,8, Одеська 267 – 41,1 ц/га; на Березовській ДСС Одеської області Лісова пісня – 44,0, Подолянка – 38,5, Одеська 267 – 40,9 ц/га. В надзвичайно посушливому  2007 році  на Березанській ДСС урожайність Лісової пісн і- 60.2 ц/га, стандартів Подолянки – 53.5 , Крижинки – 54.8 ц/га; На Вовчанській ДСС, відповідно, Лісової пісні — 78.3, Подолянки – 78.5, Крижинки -74.1 ц/га.
Хлібопекарські  якості. За даними лабораторії держкоміс, сорт Лісова пісня віднесений до сильних пшениць: вміст білку 14,0%, клейковини 29,0%, сила борошна 331 од, об’єм хліба 1190мл.

 

Відрада

images (4)

Сорт озимої м’якої пшениці  виведений шляхом  внутрішньовидової  гібридизації  сорту Українка білоцерківська і RM 20104/89.
Автор сорту : Бурденюк-Тарасевич Л.А.
В Реєстрі сортів рослин України з 2010 року, рекомендований для вирощування в Лісостепу і Поліссі України. Свідоцтво про державну реєстрацію №10679 від 22.11.2010р. Патент№10794.
 Відмінні особливості сорту та апробаційні ознаки. Різновидність еритроспермум. Восковий наліт на колосі помірний, на верхньому міжвузлі- сильний; рослини середньорослі; колос циліндричний, середньо щільний, середній за довжиною, остистий білий; плече колоскової луски середньої ширини, пряме; зубець колоскової луски довгий, ледь зігнутий; зернівка  червона довга, маса 1000-40-44г.
Біологічні та господарські показники
Сорт середньостиглий, довжина вегетаційного періоду 268-282дні.
Зимостійкість підвищена 8,5-9,0 бала.
Посухостійкість — 8,5-9,0 бала.
Середньостійкий до вилягання — 6,9-7,3 бала
Стійкість до осипання — 8,2-9,0 бала
До листкових хвороб та фузаріозу колоса середньорезистентний.
Сорт Відрада високопродуктивний. За результатами 2-х річних  випробувань 2008 і 2009рр.- середня урожайність на   державних сортостанціях в зоні Лісостепу склала 68,6ц/га з гарантійною різницею до стандартів + 4,2 ц/га. В зоні Полісся  одержали 58,3ц/га +6,2ц/га до стандартів(12%).
Потенційна врожайність сорту висока. Так, за ці роки  на Вовчанській ДСДС урожайність Відради склала 70,9ц/га (+6,2ц/га, 9,6%); Хмельницькому ДЦЕСР- 78,9ц/га (+14,2ц/га, 22,1%); Білоцерківській ДСДС 75,6 ц/га (+10,3 ц/га, 15,9%); Первомайській ДСДС Миколаївського ДЦЕСР 75,6 ц/га (+15,2 ц/га, 25,4%). Пшениця сильна,  відмінний поліпшувач:за даними лабораторії держкомісії, відмічено вміст білка 19,2%, клейковини 44,5%,   ІДК 75од., сила борошна 649 о.а., об’єм хліба 1450 мл., загальна хлібопекарська оцінка – 9 балів. Сорт  придатний для органічного землеробства. Так, в агротехнічному досліді на БЦДСС в 2013р в контрольному варіанті  без внесення основних добрив   і без підживлення  одержане зерно с. Відради відповідало 2-му класу міжнародного стандарта якості.

Обсуждение закрыто.